Szkolenia

1. SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK W DZIEDZINACH:

 • Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Pielęgniarstwa geriatrycznego
 • Pielęgniarstwa internistycznego
 • Pielęgniarstwa onkologicznego
 • Pielęgniarstwa opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwa opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwa operacyjnego
 • Pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Pielęgniarstwa psychiatrycznego
 • Pielęgniarstwa ratunkowego
 • Pielęgniarstwa rodzinnego

2. SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA POŁOŻNYCH W DZIEDZINACH:

 • Pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego
 • Pielęgniarstwa rodzinnego

3. SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W DZIEDZINACH:

 • Pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Pielęgniarstwa neonatologicznego

4. KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK W DZIEDZINACH:

 • Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Pielęgniarstwa diabetologicznego
 • Pielęgniarstwa geriatrycznego
 • Pielęgniarstwa internistycznego
 • Pielęgniarstwa kardiologicznego
 • Pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią
 • Pielęgniarstwa neonatologicznego
 • Pielęgniarstwa neurologicznego
 • Pielęgniarstwa onkologicznego
 • Pielęgniarstwa operacyjnego
 • Pielęgniarstwa opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwa opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Pielęgniarstwa psychiatrycznego
 • Pielęgniarstwa ratunkowego
 • Pielęgniarstwa rodzinnego
 • Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
 • Pielęgniarstwa transplantacyjnego

5. KURSY KWALIFIKACYJNE DLA POŁOŻNYCH W DZIEDZINACH:

 • Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
 • Pielęgniarstwa operacyjnego
 • Pielęgniarstwa rodzinnego

6. KURSY SPECJALISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK:

 • Dializoterapia
 • Endoskopia
 • Kompresjoterapia
 • Leczenie ran
 • Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
 • Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
 • Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
 • Opieka nad pacjentem poddawanym proc. diag. i terap. z użyciem otwartych źródeł promieniowania
 • Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
 • Pediatryczna domowa opieka paliatywna
 • Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 • Podstawy opieki paliatywnej
 • Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
 • Szczepienia ochronne
 • Wykonanie badania spirometrycznego
 • Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
 • Wykonywanie i ocena testów skórnych
 • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

7. KURSY SPECJALISTYCZNE DLA POŁOŻNYCH:

 • Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
 • Leczenie ran
 • Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
 • Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
 • Szczepienia ochronne

8. KURSY SPECJALISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

 • Edukator w cukrzycy
 • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
 • Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
 • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept
 • Podstawy języka migowego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 • Terapia bólu ostrego u dorosłych
 • Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Wywiad i badanie fizykalne