O nas

Komórka organizacyjna Centrum Opieki Domowej M&M Centrum Kształcenia Pielęgniarek kontynuuje działalność szkoleniową firmy M&M Centrum Kształcenia Pielęgniarek  s.c. Zuzanna Mysłowska, Beata Mróz. Prowadzimy kształcenie podyplomowe od 2009 roku.

Centrum Opieki Domowej s.c. posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod nr 2.12/00012/2018

DYREKCJA:

Zuzanna Mysłowska

  • Magister pielęgniarstwa
  • Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
  • Studia podyplomowe – Zarządzanie Sferą Usług Medycznych
    (Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie)
  • Studia podyplomowe – Pedagogika (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)


Beata Mróz

  • Magister pielęgniarstwa
  • Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
  • Studia podyplomowe – Pedagogika (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  • wielokrotnie – członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących


KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO:
mgr Barbara Luberda

PEŁNOMOCNIK D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA:
mgr Urszula Habdas-Kotulińska

LOGISTYKA
Tomasz Mysłowski