Cennik szkoleń

Rodzaj szkolenia Koszt Wpłata miesięczna
SPECJALIZACJE
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE
4815 15 wpłat po 321 zł
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
4890 15 wpłat po 326 zł
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE i INTENSYWNEJ OPIEKI
6000
15 wpłat po 400 zł
PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE 5175
15 wpłat po 345 zł
KURSY SPECJALISTYCZNE
WYKONYWANIE I OCENA TESTÓW SKÓRNYCH
552
2 wpłaty po 276 zł
ORDYNOWANIE LEKÓW i WYPISYWANIE RECEPT cz. II
590
 
LECZENIE RAN
1136 2 wpłaty po 568 zł
SZCZEPIENIA OCHRONNE
658 2 wpłaty po 329 zł
WYKONANIE BADANIA SPIROMETRYCZNEGO
844 2 wpłaty po 422 zł

1) Możliwa zniżka 10% przy grupie powyżej 20 osób.

Opłata wpisowa: kursy – 50 zł, specjalizacja – 100 zł
(w przypadku zgłoszenia się jednoczasowo na więcej niż jedno szkolenie, pobierana jest tylko jedna opłata wpisowa)

Brak opłaty wpisowej będzie oznaczał rezygnację z udziału w szkoleniu.
Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji złożonej przez kandydata.
(NR KONTA)

Zapytaj o możliwość dofinansowania szkolenia w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych (tel. 124228854)