Cennik szkoleń

Rodzaj szkolenia Koszt Wpłata miesięczna
SPECJALIZACJE
PIELĘGNIARSTWO
INTERNISTYCZNE SI4
4425 15 wpłat po 295 zł
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE CH4
4500
15 wpłat po 300 zł
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE O3
3690
15 wpłat po 246 zł
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE
I INTENSYWNEJ OPIEKI A5
4500 15 wpłat po 300 zł
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE 4410 15 wpłat po 294 zł
PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZE
4350
15 wpłat po 290 zł
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE 4482
18 wpłat po 249 zł
KURSY KWALIFIKACYJNE
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE (pielęgniarki) (KR)
1525 5 wpłat po 305 zł
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE (KI)
2080 5 wpłat po 416 zł
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE (KKO)
1960
5 wpłat po 392 zł
PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA
1960
5 wpłat po 392 zł
KURSY SPECJALISTYCZNE
ŻYWIENIE DOJELITOWE I POZAJELITOWE
850
2 wpłaty po 425 zł
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA (RKO)
680 2 wpłaty po 340 zł
SZCZEPIENIA OCHRONNE 534 2 wpłaty po 267 zł
TESTY SKÓRNE
360
PODSTAWY OPIEKI PALIATYWNEJ
460
2 wpłaty po 230 zł
ENDOSKOPIA
798
2 wpłaty po 399 zł
DIALIZOTERAPIA
1000
2 wpłaty po 500 zł
WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE
7201
2 wpłaty po 360 zł
WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH
830
2 wpłaty po 415 zł
LECZENIE RAN
500
WYKONYWANIE I OCENA TESTÓW SKÓRNYCH
552
2 wpłaty po 276 zł
 KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE
Opieka nad pacjentem z założonym portem naczyniowym 195

1) Możliwa zniżka 10% przy grupie powyżej 20 osób.

Opłata wpisowa: kursy – 50 zł, specjalizacja – 100 zł
(w przypadku zgłoszenia się jednoczasowo na więcej niż jedno szkolenie, pobierana jest tylko jedna opłata wpisowa)

Brak opłaty wpisowej będzie oznaczał rezygnację z udziału w szkoleniu.
Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji złożonej przez kandydata.
(NR KONTA)

Zapytaj o możliwość dofinansowania szkolenia w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych (tel. 124228854)