Cennik szkoleń

 

Rodzaj szkolenia Koszt Wpłata miesięczna
SPECJALIZACJE
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE edycja od 27 listopada 2021
6876 18 wpłat po 382 zł
KURSY SPECJALISTYCZNE
SZCZEPIENIA OCHRONNE
658 2 wpłaty po 329 zł

1) Możliwa zniżka 10% przy grupie powyżej 20 osób.

Opłata wpisowa: kursy – 50 zł
(w przypadku zgłoszenia się jednoczasowo na więcej niż jedno szkolenie, pobierana jest tylko jedna opłata wpisowa)

Brak opłaty wpisowej będzie oznaczał rezygnację z udziału w szkoleniu.
Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji złożonej przez kandydata.
(NR KONTA)

Zapytaj o możliwość dofinansowania szkolenia w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych (tel. 124228854)