Cennik szkoleń

Rodzaj szkolenia Koszt Wpłata miesięczna
SPECJALIZACJE
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE 4410 15 wpłat po 294 zł
KURSY KWALIFIKACYJNE
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE (pielęgniarki) (KR)
2215 5 wpłat po 443 zł
KURSY SPECJALISTYCZNE
SZCZEPIENIA OCHRONNE 534 2 wpłaty po 267 zł
WYKONYWANIE I OCENA TESTÓW SKÓRNYCH
552
2 wpłaty po 276 zł
KOMPLEKSOWA OPIEKA PIELĘGNIARSKA W SCHORZENIACH NARZĄDU WZROKU
794 2 wpłaty po 397 zł
ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT cz. I
826 2 wpłaty po 413 zł
 KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE
Opieka nad pacjentem z założonym portem naczyniowym 195
 

1) Możliwa zniżka 10% przy grupie powyżej 20 osób.

Opłata wpisowa: kursy – 50 zł, specjalizacja – 100 zł
(w przypadku zgłoszenia się jednoczasowo na więcej niż jedno szkolenie, pobierana jest tylko jedna opłata wpisowa)

Brak opłaty wpisowej będzie oznaczał rezygnację z udziału w szkoleniu.
Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji złożonej przez kandydata.
(NR KONTA)

Zapytaj o możliwość dofinansowania szkolenia w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych (tel. 124228854)