SMK – System Monitorowania Kształcenia


  PILNE    SMK – poradnik jak założyć konto (kliknij).

  PILNE    SMK – poradnik jak wysłać wniosek na szkolenie (kliknij).


 

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Powstanie System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) wprowadza nowe zasady rejestracji uczestników szkoleń. SMK zrealizowany w ramach Projektu „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia (P4)”. System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) jest systemem teleinformatycznym wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych Nadzór i realizacja prowadzone są przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Zadania systemu:

  • gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
  • monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych;
    monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych;
  • wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych;
  • wsparcie przygotowania i realizacji umów, o których mowa w art. 16j ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach modułu System Informatyczny Rezydentur.

Na podstawie danych zgromadzonych w systemie będzie ułatwione i kontrolowane planowanie oraz monitorowanie procesu kształcenia, prowadzenie analiz dotyczących zapotrzebowania w zakresie kadr medycznych w systemie ochrony zdrowia oraz ocenę jakości i skuteczności kształcenia. Celem Systemu jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów kadry pracowników medycznych z uwzględnieniem wieku, specjalizacji, stażu, kursów doszkalających.
Poza tym w przypadku pielęgniarek i położnych przetwarzane są w nim dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 67, art. 71-74, art. 76-79 i art. 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.