Wymagane dokumenty

WNIOSEK o zaliczenie modułów, wybranych jednostek modułowych, szkolenia praktycznego specjalizacji/kursu kwalifikacyjnego:kurs

 

Dla szkoleń rozpoczętych w M&M CKP- (formularze)

Dla szkoleń rozpoczętych w COD – Centrum Opieki Domowej- (formularze)

 

 

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura – tel. 783 050 003, a także pocztą elektroniczną mmcod.edu@gmail.com.

Kontakt z DYREKCJĄ od 9:00-15:00 – tel. 783 001 883 oraz 783 001 983.