Wymagane dokumenty

WNIOSEK o zaliczenie modułów, wybranych jednostek modułowych, szkolenia praktycznego specjalizacji/kursu kwalifikacyjnego: formularz

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura – tel. 783 050 003, a także pocztą elektroniczną mmcod.edu@gmail.com.

Kontakt z DYREKCJĄ od 9:00-15:00 – tel. 665 171 666, 663 822 322