Kontakt

Centrum Opieki Domowej s.c.
ul. Prądnicka 10
30-002 Kraków
NIP 677 232 53 08

REGON 120878965

email: codnzoz@interia.pl

Telefon: 663 822 322, 665 171 666

 

Dostępność gabinetu w czasie zagrożenia epidemicznego.

Podążając za zaleceniami MZ od 14 marca 2020 ograniczamy dostępność naszego gabinetu. Bardzo prosimy o zdalne kontaktowanie się z nami – unikanie stawiennictwa osobistego. Odpowiadamy na telefony i maile.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433), w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania pacjent nie ma obowiązku dostarczenia do świadczeniodawcy (szpitala, poradnia) oryginału skierowania w związku z umieszczeniem pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania