Szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja)

Szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja) dla pielęgniarek i położnych jest to rodzaj kształcenia, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznych kwalifikacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa, położnictwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu nadawany jest tytuł specjalisty w tej dziedzinie.

Podstawa prawna: art.10c ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1217 i Nr 219, poz. 1706)

Nasz oferta szkoleń specjalizacyjnych: kliknij