Świadczenia medyczne

 Dostępność gabinetu w czasie zagrożenia epidemicznego.

Podążając za zaleceniami MZ od 14 marca 2020 ograniczamy dostępność naszego gabinetu. Bardzo prosimy o zdalne kontaktowanie się z nami – unikanie stawiennictwa osobistego. Odpowiadamy na telefony i maile.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433), w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania pacjent nie ma obowiązku dostarczenia do świadczeniodawcy (szpitala, poradnia) oryginału skierowania w związku z umieszczeniem pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania


Centrum Opieki Domowej zapewnia w pełni profesjonalną opiekę pielęgniarską (Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej) w domu pacjenta, nieprzerwanie od stycznia 2007 roku.

Nasi podopieczni to mieszkańcy Krakowa, powiatu krakowskiego i proszowickiego.

Bezpłatne usługi są realizowane w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej oraz pielęgniarki POZ na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy także odpłatne usługi pielęgniarskie. Nasz personel, to osoby z wieloletnim doświadczeniem, posiadające odpowiednie umiejętnosci i wiedzę na temat opieki w chorobie i niepełnosprawności oraz przygotowanie do pracy z seniorami.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości udzielanych świadczeń opracowano i wdrożono System zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2008 „Świadczenie usług medycznych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej”.

Cele jakościowe stojące przed nami to:

  • dbałość o wysoką jakość oferowanych usług medycznych,
  • poprawa warunków udzielania świadczeń pacjentom korzystającym z naszych usług,
  • stała troska o warunki pracy personelu,
  • dążenie do pełnej satysfakcji leczonych pacjentów.

NOWOŚĆ

Pomoc dla osób opiekujących się osobą niepełnosprawną w domu.

Bezpłatną opiekę zapewnia Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.

Informacje dotyczące udziału w turnusie, tylko i wyłącznie, pod numerem tel. 12 44 67 500 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.25 do 15.00