Świadczenia medyczne

Centrum Opieki Domowej zapewnia w pełni profesjonalną opiekę pielęgniarską (Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej) w domu pacjenta, nieprzerwanie od stycznia 2007 roku.

Nasi podopieczni to mieszkańcy Krakowa, powiatu krakowskiego i proszowickiego.

Bezpłatne usługi są realizowane w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej oraz pielęgniarki POZ na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy także odpłatne usługi pielęgniarskie. Nasz personel, to osoby z wieloletnim doświadczeniem, posiadające odpowiednie umiejętnosci i wiedzę na temat opieki w chorobie i niepełnosprawności oraz przygotowanie do pracy z seniorami.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości udzielanych świadczeń opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2008 “Świadczenie usług medycznych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej”.

Cele jakościowe stojące przed nami to:

  • dbałość o wysoką jakość oferowanych usług medycznych,
  • poprawa warunków udzielania świadczeń pacjentom korzystającym z naszych usług,
  • stała troska o warunki pracy personelu,
  • dążenie do pełnej satysfakcji leczonych pacjentów.