SMK – jak złożyć wniosek na szkolenie?

Szanowny czytelniku,

skoro czytasz ten poradnik to znaczy, że przebrnąłeś przez proces zakładania konta w SMK: gratulacje.

Logowanie.

Wchodzimy na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ i logujemy się za pomocą Loginu:

logowanie SMK

Po zalogowaniu wybieramy rolę „Pielęgniarka” lub „Położna” klikając w przycisk wybierz:

Powinien pojawić się ekran zawierający kilka „kafli” z czego na etapie wyboru szkolenia interesuje nas jeden: „Dane o planowanych szkolenia”. UWAGA! Proszę nie dać się zwieść kaflowi z napisem „Wnioski na szkolenia” – to nie ten!

Zostanie otwarty ekran z możliwością wyboru typu szkolenia:

Wybieramy rodzaj szkolenia i zatwierdzamy przyciskiem „Wybierz”. Zostanie wyświetlona lista szkoleń z możliwością wyszukania tego, który nas interesuje. Znając nazwę np. kursu należy wpisać ją do pola „Nazwa dziedziny szkolenia” lub znając kod należy wpisać go do pola „Kod” a następnie przeszukać listę zatwierdzając kryteria wyszukiwania przyciskiem „Szukaj”.

Jeżeli szukane szkolenie istnieje zostanie wyświetlone. Następnie należy kliknąć małą strzałkę w kolumnie „Akcje”:

…. i zatwierdzić wybrane szkolenie przyciskiem „Wybierz”:

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” zostanie ponownie wyświetlone okno z mapą Polski ale już z możliwością wyboru placówki szkoleniowej czyli Centrum Opieki Domowej w Krakowie:

Po wyborze województwa zostanie wyświetlona lista dostępnych placówek szkoleniowych.  Z dostępnej listy proszę wybrać Centrum Opieki Domowej oraz kliknąć w małą strzałkę w kolumnie „Akcje” oraz zatwierdzić wybór przyciskiem „Złóż wniosek”:

Po kliknięciu przycisku „Złóż wniosek” zostanie otwarte okno z naszym wnioskiem z możliwością – koniecznością uzupełnienia wymaganych danych:

Potrzebne są dane dotyczące naszego Prawa Wykonywania Zawodu, daty uzyskania dyplomu, stażu pracy, itp. Jest również możliwość wskazania naszych dotychczas zakończonych szkoleń:

Niektóre pola są wymagane do wypełnienia. Brak wypełnienia pola będzie sygnalizowany błędem widocznym w górnej części formularza PO nieudanej próbie zapisania wniosku, np:

Należy wówczas uzupełnić brakujące dane i ponownie zapisać wniosek przyciskiem „Zapisz”. Jeżeli uda nam się zapisać wniosek to trafi on na listę wniosków jako „szkic”. Na tym etapie wniosek jeszcze nie jest wysłany. Lista wniosków jest dostępna pod kaflem „Wnioski na szkolenia”:

Po znalezieniu naszego wniosku na liście można albo uzupełnić go o brakujące dane i ponownie zapisać albo sprawdzić i wysłać do organizatora szkolenia czyli do nas Centrum Opieki Domowej celem weryfikacji. Aby to zrobić należy kliknąć najpierw w małą strzałkę w kolumnie „Akcje” a następnie w przycisk „Szczegóły”:

Na dole wniosku znajduje się przycisk „Wyślij”, po kliknięciu którego wniosek zostanie przesłany do nas (Centrum Opieki Domowej) jako organizatora szkolenia:

UWAGA; system upewni się czy faktycznie chcemy wysłać wniosek. Zostanie wysłane pytanie o potwierdzenie naszego działania:

Należy potwierdzić wysyłanie wniosku klikając w przycisk „Wyślij”. Po poprawnym wysłaniu otrzymamy komunikat z potwierdzeniem:

Gratulacje. Teraz należy czekać na zatwierdzenie wniosku przez nas. Status wniosku można sprawdzać po zalogowaniu się i kliknięciu kafla „Wnioski na szkolenia”  >>> WAŻNE <<< Należy sprawdzać status wniosku ponieważ samo wysłanie wniosku nie oznacza przyjęcia na szkolenie; we wniosku mogą być błędy i wówczas wniosek zostanie „odrzucony”. Przyjęcie wniosku przez nas również nie oznacza uczestnictwa w szkoleniu ponieważ ostateczną decyzję podejmuje Komisja kwalifikacyjna i może zdarzyć się, że wniosek pozostanie ze statusem „Do kwalifikacji” a ten status NIE oznacza uczestniczenia w szkoleniu. Tylko status „Zakwalifikowano” jest potwierdzeniem uczestnictwa.

Koniec.