Kurs specjalistyczny

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną dodatkowych kwalifikacji uprawniających wykonywanie określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej art.10c ust. 4; Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 z póź. zm.

Nasz oferta kursów specjalistycznych: kliknij