Kasacja dokumentacji szkoleń realizowanych w latach 2009 – 2012

Komunikat dot. kasacji dokumentacji szkoleń realizowanych w latach 2009 – 2012
Dyrekcja Centrum Opieki Domowej s.c. – M&M Centrum Kształcenia Pielęgniarek informuje o planowanej kasacji dokumentacji szkoleń realizowanych w latach 2009 – 2012.
Osoby zainteresowane wglądem do dokumentów, lub odbiorem oryginału indywidualnej
dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 31 lipca
2022 r.
Poniżej przedstawiamy wykaz szkoleń, których dokumentacja będzie podlegała kasacji
w najbliższym czasie.

Kursy kwalifikacyjne

Lp. Dziedzina kursu kwalifikacyjnego Data rozpoczęcia i termin zakończenia kursu
1 Pielęgniarstwo rodzinne ed. 1 24.07.2009 – 16.01.2010
2 Pielęgniarstwo rodzinne ed. 2 06.11.2009 – 24.04.2010
3 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej ed. I 19.02.2010 -17.07.2010
4 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej ed. II 24.09.2010 – 19.03.2011
5 Pielęgniarstwo zachowawcze ed. I 24.02.2011 – 09.07.2011
14.07.2011 – egzamin
6 Pielęgniarstwo zachowawcze ed. II 24.11.2011 – 12.05.2012
14.05.2012 egzamin

Kursy specjalistyczne

Lp. Dziedzina kursu specjalistycznego Data rozpoczęcia i zakończenia kursu
1 Edukator w cukrzycy ed. I 24.05.2012 – 05.07.2012
6.07.2012 – egzamin
2 Wykonanie i interpretacja zapisu EKG ed. I 30.09.2012 – 07.12.2012
3 Szczepienia Ochronne ed. I 19.04.2012 – 29.05.2012