Formularze

SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

SPECJALIZACJE:formularze

Wniosek o dopuszczenie do specjalizacji:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – pobierz
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne – pobierz
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne – pobierz
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze – pobierz
 • Pielęgniarstwo internistyczne – pobierz
 • Pielęgniarstwo operacyjne – pobierz
 • Pielęgniarstwo zachowawcze – pobierz
 • Pielęgniarstwo rodzinne – pobierz
 • Pielęgniarstwo geriatryczne – pobierz
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – pobierz
 • Pielęgniarstwo onkologiczne – pobierz

Wnioski o zaliczenie modułów, jednostek modułowych, szkolenia praktycznego specjalizacji:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – pobierz
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne – pobierz
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne – pobierz
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze – pobierz
 • Pielęgniarstwo internistyczne – pobierz
 • Pielęgniarstwo operacyjne – pobierz
 • Pielęgniarstwo zachowawcze – pobierz
 • Pielęgniarstwo onkologiczne – pobierz

KURSY KWALIFIKACYJNE:

Kwestionariusze zgłoszeniowe na kursy kwalifikacyjne:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – pobierz
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii (dla położnych) – pobierz
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne (dla pielęgniarek) – pobierz
 • Pielęgniarstwo kardiologiczne – pobierz
 • Pielęgniarstwo operacyjne (dla położnych) – pobierz
 • Pielęgniarstwo operacyjne (dla pielęgniarek) – pobierz
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – pobierz
 • Pielęgniarstwo rodzinne (dla pielęgniarek) – pobierz
 • Pielęgniarstwo rodzinne (dla położnych) – pobierz
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania – pobierz
 • Ochrona zdrowia pracujących – pobierz
 • Pielęgniarstwo internistyczne – pobierz
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania – pobierz
 • Pielęgniarstwo geriatryczne – pobierz
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne – pobierz

KURSY SPECJALISTYCZNE:

Kwestionariusze zgłoszeniowy na kursy specjalistyczne:

 • Edukator w cukrzycy – pobierz
 • Leczenie ran (dla pielęgniarek) – pobierz
 • Leczenie ran (dla położnych) – pobierz
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) – pobierz
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka (RKO) – pobierz
 • Szczepienia ochronne – pobierz
 • Wykonanie badania spirometrycznego – pobierz
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego (EKG) – pobierz
 • Wykonywanie i ocena testów skórnych – pobierz
 • Wywiad i badanie fizykalne – pobierz
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept (I część) – pobierz
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept (II część) – pobierz
 • Podstawy opieki paliatywnej – pobierz
 • Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania – pobierz

SZKOLENIA DLA LEKARZY

Karta zgłoszenia na:

 • Kurs dokształcający – SZCZEPIENIA OCHRONNE – ZAKRES OBOWIĄZKÓW LEKARZA – pobierz