Centrum Opieki Domowej

o-nasCentrum Opieki Domowej zapewnia w pełni profesjonalną opiekę pielęgniarską w domu pacjenta, nieprzerwanie od stycznia 2007 roku.

W ramach rozwoju firmy od dnia 01.07.2017 poszerzamy naszą ofertę o podyplomowe kształcenie pielęgniarek i położnych.

Specjalizacje i kursy będą realizowane we współpracy z M&M Centrum Kształcenia Pielęgniarek s.c. Zuzanna Mysłowska, Beata Mróz ul. Świętokrzyska 12/410, 30-015 Kraków.

Obie firmy prowadzone są przez te same osoby:

Kierownik Zakładu: Zuzanna Mysłowska

  • magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego;
  • Studia podyplomowe, Zarządzanie Sferą Usług Medycznych
  • (Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie).
  • Studia podyplomowe, Pedagogika (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).
Z-ca Kierownika: Beata Mróz

  • magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących.
  • Studia podyplomowe, Pedagogika (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).